Lege oharra

www.dorronsoro-okindegia.com" izeneko web-aren eta bertan agertzen diren elementu guztien jabetza intelektualaren eskubideak J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k dauzka. J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k bere buruari aitortzen dio, edozein unean eta aurretiaz ohartarazi gabe, web-ean dagoen informazioa edo haren konfigurazio zein itxuraren aldaketak eta eguneraketak egiteko ahalmena.

J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k ez du bermatzen, alde batetik, akatsik ez dela izango web-era sartzerakoan ezta honen edukian ere, eta, beste aldetik, eduki hori behar bezala eguneratuta egongo denik.

Dena den, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu akats horiek saihesteko eta, horrela behar izanez gero, ahalik eta azkarren konpondu edo eguneratzeko.

Bai web-erako sarrera, bai bertan dagoen informazioaren erabilera, erabiltzailearen ardurakoak izango dira. Aipatutako sartzeak edo informazio erabilerak sor dezakeen ondorio edo kaltearen inguruan, J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k ez du inolako erantzukizunik izango, bere eskumenen erabilera zehatzetan jarraitu behar dituen legezko xedapenak ezartzearen ondorioak diren egintza guztietan izan ezik.

J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k ez du bere gain hartzen web-ean aipatzen diren hirugarrenekin egindako estekaduren konexio edo edukietatik sor daitekeen inolako erantzukizunik. Web honek duen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta baita ere J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.Ln jabego intelektual eta industrialaren eskubideetan sorturiko kalte eta galerek, dagozkion egintzak erabiltzeko bidea emango diote eta, horrela badagokio, horren ondorioz diren erantzukizunetara.

Datu pertsonalen babesa

J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k web honetako erabiltzaileek emandako datuen lehenago adierazitako zereginetarako bakarrik erabili ahal izango dituela.

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa aintzat hartuta, jakinarazten dizugu inprimakietan edo posta elektronikoz bidaltzen dizkiguzun datuak J. DORRONSORO OKINDEGIA S.L.L.k beste erakunde bateri emateko edo beste zerbaitetarako erabili nahi izanez gero, lehenago erabiltzaileari jakinarazi beharko dio eta haren berariazko baimena beharko du erabiltzeko. Horretarako jakinarazpena DORRONSORO OKINDEGIA  Akarregi 14A-2, 20120 Hernani (Gipuzkoa) helbidera bidali, NAN fotokopia bat bi aldeetatik, eskaeraren arrazoia, sinatua eta datatua erantsiz baita zure helbidea jakinarazpenak bidali ahal izateko.